بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

اشارت ِماه

سه شنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۰، ۰۷:۳۰ ب.ظ

غصه‌ای که امروز بر دل ما سایه افکنده
غصه مردم سومالی است؛

+« حضرت  ِماه ، امام خامنه ای مد ظله العالی »


کجایند نفس های ِ پاک ِ فطرت های ِ پاک 

و فریادهای ِ

رهبرا

از تو به یک اشارت

از ما به سر دویدن

۹۰/۰۶/۰۸