بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۰ ثبت شده است

بسم رب الشهدا و الصدیقین

پیام یک شهید

می شنوید این صدای یک شهید است امانتی بعد از هفت سال به من و شما رسید

بخوانید و باورش و عملش و چگونه گی عمل به تکلیف َ ش با شما و من و ما...

 

هر گاه تصویر شهیدی دیدید

هر وقت نام ِ شهیدی شنیدید

هر زمان حرفی از شهیدی شنیدید

باید صلوات بفرستید


پـ . نـ : 

گفتی بنویس و نگفتی با خودت که خودت سزاوارتر به گفتن اسراری

که با تو گفته است ...

حال تکلیف را می گذاری بر گرده ی من،  عزیز...!

از من شرمنده تر یافت نمی شد ...


۱۴ فروردين ۹۰ ، ۱۹:۳۰
گمنام