بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۹۰ ثبت شده است

 

 

شهادت در رکاب امام خمینی زیباست اما دفاع از ولی فقیه حاضر از آن هم زیباتر است.  خون دادن برای امام خمینی زیباست اما خون دل خوردن برای امام خامنه ای از آن هم زیباتر است.

« شهید سید مرتضی آوینی »

 

http://parvanegi.persiangig.com/image/Emam%20Khameneei.jpg

 غزل خوانی خلیل ذکاوت در محضر امام خامنه ای روحی فدا(+)


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :

عاشقان

پیامک ِ خالی ِ یار را نیز منتظرند

او که دیگر ، خدای ِعاشقان است ...

از پیام ِخالی ام هم

عاشقانه ای

می سازم ...۰۷ دی ۹۰ ، ۲۰:۳۰
گمنام