بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۰ ثبت شده است

؞  یَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْکَسِیرِ أَنْ تَهَبَ لِی مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ

کاش این دل این همه نلرزد

بلکه بپرسم ات

این شکستگی که جبران اش می کنی

قلب را هم شامل می شود !؟


  بغض ِ گلو هم !؟

 اگر این لرزش ِ بی امان صدا اجازه بدهد 

می خواستم بپرسم

تا چند بشمارم ...!؟


الهی رضا برضائک ...

روحی لک الفداء  سجده ِ میان ِ قتل گاه ات چه طولانی شده ... مولا !؟


۳۰ شهریور ۹۰ ، ۲۰:۳۰
گمنام

غصه‌ای که امروز بر دل ما سایه افکنده
غصه مردم سومالی است؛

+« حضرت  ِماه ، امام خامنه ای مد ظله العالی »


کجایند نفس های ِ پاک ِ فطرت های ِ پاک 

و فریادهای ِ

رهبرا

از تو به یک اشارت

از ما به سر دویدن

۰۸ شهریور ۹۰ ، ۱۹:۳۰
گمنام