بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۱ ثبت شده است

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

اللهم صل ِ علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک


روزهای ِ غربت ِمادر،

کجا بودی

عمو

... !؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بیت الاحزان ، قبله ِ رنج ِ آدمی ست .

«شهید سید مرتضی آوینی»


اشکانه :

سیّدِ مظلوم و دل سوخته ِ من ،

شهادتت مبارک .


۱۹ فروردين ۹۱ ، ۱۹:۳۰
گمنام