بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۵ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان الله یدافع عن الذین آمنوا

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

در علقمه

یاس ِقامت ات

چه بوسیدنی است ،

اخاء ...

۰ نظر ۲۶ دی ۹۱ ، ۲۰:۳۱
گمنام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان الله یدافع عن الذین امنوا

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمکحکایت ِ کوچه را باید

از جگر ِ ارباً اربای ِ تو بپرسد، زینب  ...

سلام الله علیهما


_________

نوا [ ...تکراری ست... ]

۰ نظر ۲۲ دی ۹۱ ، ۲۰:۳۱
گمنام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان الله یدافع عن الذین امنوا

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمکعلی اکبر

               نام اش ...

                           روضه های ِ ...

                                               یک ...

                                                           کوچه است... 
۰ نظر ۱۹ دی ۹۱ ، ۲۰:۳۱
گمنام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان الله یدافع عن الذین امنوا

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

چند وقت پیش

رفته بودند دیدار ِ مادرش

حالا نشست و در سرچ ِ بینگ نوشت آن هم به اشتباه شهید "امید ...

لینک ها یک به یک پشت هم نشست به نام ِ ...

میان صحن ِ یک سایت ، این میان ، نوایی هم دانلود شد

حال مدام در گوشش تکرار می شد

تکرار می شد

تکرار می شد

تکرار ...

و از نگاه اش

آه

آه

می ریخت ...

 

+

 

 

سیب ِ سرخی سر ِ نیزه است دعا کن من نیز ،

این چنین کال نمانم به شهادت برسم ...

 

۰ نظر ۱۰ دی ۹۱ ، ۲۰:۳۱
گمنام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان الله یدافع عن الذین امنوا

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک


خط های ِ دنیا روی ِ دامن سه ساله

 پر از نقطه است ...

نقطه های ِ بابا...
من تقلا کردن ام بی فایده ست پاشو ببین

حال دیگر گشته ام مانند زهرا مادرم

.

.

.

...

۰۱ دی ۹۱ ، ۲۰:۳۰
گمنام