بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان الله یدافع عن الذین امنوا

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک


سید محمد حسینی بهشتی:

برادرها خواهرها عاشق شوید.

زندگی به عشق است.

مسلمان عاشق است.

عاشق ِ خداست.

 

آخرین باری که ازخانه بیرون آمد ، یک شنبه بود ؛ هفتم تیر . هم سرش داده بود برایش لباس نو دوخته بودند .قبای ِ کرم وعبای مشکی تازه اش را پوشید . چند روز بود که زمزمه می کرد :

درد ِ عشقی کشیده ام که مپرس

زهر ِ هجری چشیده ام که مپرس

گشته ام در جهان و آخر ِکار

دلبری بر گزیده ام که مپرس

موقع خداحافظی ، دست هایش را دور ِعزت الشریعه ، علی رضا و محبوبه گرفت و هر سه را با هم بغل کرد . بوی ِ گل ِ یاس می داد . علی رضا با تعجب به مادر نگاه کرد . با چشم هایش پرسید چرا امروز پدر این قدر عجیب خداحافظی می کند ؟

آن شب در دفتر حزب جلسه بود. بعد از این که کارهایش در دادگستری تمام شد ، رفت حزب ِ جمهوری . وقت ِ نماز بود . همه رفتند حیاط ، نماز بخوانند . پشت ِ سر ِ بهشتی ایستادند . مثل ِ همیشه که نماز می خواند ، چشم هایش را بست . رگ هایش برجسته شد و خون توی ِ صورتش دوید و صورتش را سرخ کرد .

نماز که تمام شد ، رفتند سالن تا جلسه را روشن کنند . قرار بود درباره گرانی صحبت کنند اما بعد از برکناری بنی صدر ، حالا مهم ترین مسأله ، ریاست جمهوری بود .

از او خواستند صحبت کند . چند دقیقه بعد صدایش در انفجار گم شد . صدایی که همه را به طرف ِ خیابان ِ سرچشمه کشاند.

اینجا +

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهش می‌گفتند ؛ انحصارطلب، دیکتاتور، مرفه، پولدار.

دوستانش دوستانه گفته بودند چرا جواب نمی‌دهی؟ تا کی سکوت؟

می‌گفت: مگر نشنیده‌اید قرآن می‌گوید ؛  «ان الله یدافع عن الذین امنوا»
یعنی وظیفه من این است که ایمان بیاورم، کار خدا این است که از من دفاع کند. دعا کن من وظیفه خودم را خوب انجام بدهم. خدا کارش را خوب بلد است...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گواه :

هدف رو نویسی ِ کتاب نبود . اصلا اگر انگار دلت بهشتی نباشد اذن ِ نوشتنی از بهشتیان نیست ، پس دست های ِ این کمترین را چه رسد به این که میان ِاین چنین سپیده دمی از دم های ِ هوای ِ بهشتی ِ سید محمد حسینی بنویسد می گذارم خودش روایت کند خودش ببرد خودش بکشد . هم او که همیشه کنار ِ اسمش و کنار ِ شهادتش ، مظلومیت هم بود . 

خدا کند که درد ِعشق نیز با دل آن کند که با او ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آه :

 +
  ۰۶ تیر ۹۱ ، ۱۹:۳۰
گمنام

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک


 

و لمّا توجّه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل1

اصحاب ِ حق به قلّت هم پشت ِ کثرت ِ شیطان را می شکنند .

اما میانه ِ سال 8 هجری آنان که بر لباس کفرشان ، ردای نفاق پوشیدند ، سال 40 هجری مزورانه بر کاخ ِ سبز شامی شان مسند نشین شدند و کرسی ِ خلافت را جولانگاه ِ بوزینگان کردند و سال 61 هجری بر لباس نفاق ِشان یراق های ِ جهنمی دوختند.

اللهم العن اباسفیان و معاویه و یزید بن معاویه علیهم منک العنة ابد الابدین

هرگز مکرشان کهف ِ امانشان نخواهد شد . چگونه تواند گریخت آن که خدا در تعقیب ِ وی است !

 

ما رأیت الا جمیلا افق ِ آسمان ِ انا فتحنا لک فتحاً مبینا ست .

آن که هر روز از لباسی به لباسی در می آید از کجا بداند که کربلا برای اصحاب ِ عشق فتح بزرگ است.

کربلا تا ابد پرچم ِافراشته ِ پیروزی ِ عظیم حضرت ِ عشق علیه السلام بر جنود ِ شیطان است .

آن عبد الله بن عمر ، عبد الله بن عباس و عبد الله بن زبیر ها که هر روز ما را به سر تسلیم و کنج ِعافیتی در یمن و دژهای ِ محکم و کوه های دوردست می خوانند ، از کجا بدانند که امان همه در سایه سار ِ نگاه ِ پر مهر و دست های ِ انسان ساز ِ توست.

بر شوق شوق ِ دل جامه ای دوختنی نیست ، بند ِ کفش ها را ز سر ِ شوق بستن نتوان .

میان ِ سپیده ی ِ روزی که تو هم قدم به مدینه گذاشته ای و هم پا به مکه .

زود است که فریاد ِ "و من کان فینا باذلا مهجة موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنــا ، فانی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی"بر آوری ...

 

لبیکـــ ...

لبیکـــــــ ... یا حبیبی یا حسیـــن ...

 

شهادت نامه :

 

احلی من العسل آن مرگ که پیش ِ پای ِ تو باشد ..

حضرت ِ عشق...

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-       امام پس از پنج روز که فاصله مدینه تا مکه را پیمودند در شب جمعه سوم شعبان ، وارد مکه معظمه شدند و این آیه شریفه را تلاوت نمودند ؛ " امیدوارم پروردگارم به راه راست رهنمونم گرداند و بر آن چه خیر و صلاحم در آن است ، هدایتم فرماید ." قصص / 22

2-       هر یک از شما که حاضر است در راه ِ ما از خون ِخویش بگذرد و جانش را در راه ِ شهادت و لقای ِ پروردگار نثار کند ، آماده ی ِ حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد ؛ ان شاء الله تعالی.

۰۲ تیر ۹۱ ، ۱۹:۳۰
گمنام