بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «آفتاب هدایت» ثبت شده است

دیوچو بیرون رود،فرشته در آید...

امام خمینی (قدس سره) کینه تمام ناشدنی استکبار نسبت به ملت ایران را واکنشی در برابر اعتقادات و استقلال مردم و شعار نه شرقی و نه غربی آنان می شمارد و در واقع از همین روست که از روشنفکران می خواهد تا از غرب- زدگی و شرق زدگی دست بشویند.

منبع: درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران 

۱۶ بهمن ۸۹ ، ۲۰:۳۰
گمنام